36 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
36 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej   
Relacje z trasyRelacje z trasy